x

Description

Proszę przeczytać!

Przed zamówieniem upewnij się że wiesz jak wprowadzić kod do Twojego urządzenia

* Kody pochodzą z bazy fabrycznej producenta - BEZ ZWROTÓW / REKLAMACJI
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów
* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

Before ordering please mae sure you know how to input the unlock code into the device

* All codes come from the manufacturer's database - no RETURNS / REFUNDS will be given under any circumstances
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits 
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK
 

Price
$75.00
Information

Delivery time: 1-3 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual