US AT&T iPhone 3G/3GS/4/4S/5/C/S/6/+/S/S+/SE (oprócz zgubionych/skradzionych) [SEMI-PREM - SERVER2]

Description

Proszę przeczytać!

Serwis AT&T USA (wszystkie IMEI)

* UWAGA - prosimy o nie składanie zamówień jeżeli sprawdzenie sieci pokazuje jedną z następujących polis aktywacyjnych. Te polisy nie należą do bazy AT&T i będą traktowane jako 'zła sieć'
- US GSM/VZW N61/N56 Service Policy
- US GSM/VZW iPhone 6/6 Plus Service Policy
- US AT&T/Cricket Magic SIM Policy
- US GSM Service Policy
- US GSM Default Policy
- US Cellular LTE Policy
W razie pytań prosimy o kontakt z obsługą serwisu PRZED złożeniem zamówienia

* Zamówienie IMEI z innych sieci będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wyżej wymienionej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów
* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ
- Wszystkie reklamacje i zapytania weryfikacyjne musza byc zgloszone obsludze serwisu nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych od momentu odblokowania

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

AT&T USA service (all IMEI)

* ATTENTION - please do not place orders if the network check shows one of the following activation policies. These policies do not belong to the AT&T database and will be treated as a 'WRONG NETWORK' order
- US GSM / VZW N61 / N56 Service Policy
- US GSM / VZW iPhone 6/6 Plus Service Policy
- US AT & T / Cricket Magic SIM Policy
- US GSM Service Policy
- US GSM Default Policy
- US Cellular LTE Policy


* Orders for IMEI from other network will result in loss of credits
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All phones must be from correct network and activated on this network
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK
- All complaints and verification requests must be made no later than 14 calendar days from the unlock date

Price
$210.00
Information

Delivery time: 1-21 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual