Odblokowanie iCloud iPhone/iPad (iCloud CLEAN + czarna lista GSM: LOST)

Description

Proszę przeczytać!

Odblokowanie iCloud dla wszystkich sieci (tylko IMEI typu - FMI Clean, GSM Lost)

* Ten serwis odblokuje urządzenia z czystym iCloudem które znajdują się na czarnej liście u operatora komórkowego
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Szczegółowe wymagania dla zamówień iCloud:

1. Sprawdzić IMEI w serwisie 'iPhone - sprawdzenie iCloud (czysty/wymazany)' - wynik sprawdzenia musi wykazywać 'FMI Status: Clean, Reported Lost to Carrier/Police (GSM Lost)'
2. Odczytać i przesłać UDID urządzenia podczas składania zamówienia
3. Zainstalować najnowsze oprogramowanie dla urządzenia w trybie awaryjnym - link
4. Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów

 


Jak znaleźć UDID urządzenia?

Program iTools jest dostępny do pobrania tutaj.
Wideo pomocnicze - YouTube

Price
$1,100.00
Information

Delivery time: 1-15 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual