IE 3 Hutchison Nokia BB5 & SL3

Description

Proszę przeczytać!

Przed zamówieniem upewnij się że wiesz jak wprowadzić kod do Twojego modelu telefonu

* Serwis działa od poniedziałku do soboty w godzinach 10-19 GMT. Serwis jest w pełni automatyczny i za ewentualne opóźnienia lub przerwy w działaniu nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. 
* Dostarczany jest tylko kod NCK PIN (odblokowanie sieci), brak kodów reset
* Bez zwrotów dla telefonów z zablokowanym licznikiem
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów

* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

Before ordering please make sure that your device can be unlocked by code and you know how to enter it

* Working Monday to Friday 10-19 GMT. This service is fully automatic and in case of delays no cancellation will be possible
* Service will reply with NCK PIN (network unlock) only, no reset or other codes
* No verifications for devices with blocked unlock counters
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All phones must be from correct network and activated on this network
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits 
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK

Price
$38.00
Information

Delivery time: 1-24 hours

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual