1. Bruteforce 1-90min

Description

Proszę przeczytać!

Kody SL3 20cyfrowe nie są obsługiwane!

* UWAGA - proszę zmienić nazwę pliku na cyfry numeru IMEI przed wysyłką np. '111111111111119.log/bcl/sha'
  (przesłanie pliku z inną nazwą może opóźnić lub uniemożliwić dostawę zamówienia)
* Zamówienie błędnego hasha będzie skutkowało utratą kredytów
* W niektórych przypadkach czas dostawy może przekroczyć podany czas realizacji - nie mamy możliwości kasacji zamówienia!!!

Koniecznie prosimy o potwierdzenie dostępności serwisu 1-90min PRZED złożeniem zamówienia

Price
$55.00
Information

Delivery time: 1-90 minutes

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual