[OFF]US T-mobile iPhone 3G/3GS/4/4S/5/C/S/6/+/S/S+ (wszystkie IMEI - SERVER2) [PREMIUM]

Description

Proszę przeczytać!

Serwis T-mobile USA (wszystkie IMEI)

* UWAGA - prosimy o nie składanie zamówień jeżeli sprawdzenie sieci pokazuje jedną z następujących polis aktywacyjnych. Te polisy nie należą do bazy T-mobile i będą traktowane jako 'zła sieć'
- US GSM/VZW N61/N56 Service Policy
- US GSM Service Policy
- US GSM Default Policy

* Zamówienie IMEI z innych sieci będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wyżej wymienionej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów

* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

T-mobile  USA service (all IMEI)

* ATTENTION - please check if the non-submission of procurement network shows one of the following activation policies. These policies do not belong to the base of the T-mobile and will be treated as a 'wrong network'
- US GSM/VZW N61/N56 Service Policy
- US GSM Service Policy
- US GSM Default Policy

* Orders for IMEI from other network will result in loss of credits
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All phones must be from correct network and activated on this network
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits 
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK

Price
$630.00
Information

Delivery time: 1-20 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual