[OFF] US Sprint iPhone 4/4S/5 (czyste IMEI - EXPRESS)

Description

Proszę przeczytać!

Serwis Sprint US (tylko czyste IMEI - proszę wykonać sprawdzenie przed w ' iPhone Sprint - sprawdzenie czarna lista')

* UWAGA - odrzucone IMEI należy przetworzyć w serwisie 'iPhone Sprint (wszystkie IMEI)'
* iPhone 4S może nie działać po odblokowaniu na terenie USA (tryb international unlock)
* Zamówienie IMEI z innych sieci będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI lub IMEI z czarnej listy będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wyżej wymienionej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów
* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

Price
$165.00
Information

Delivery time: 1-10 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual