[OFF] UK O2 i Tesco iPhone SE (czyste IMEI) [CLEAN]

Description

Proszę przeczytać!

Serwis O2 UK (tylko czyste IMEI - proszę wykonać sprawdzenie przed wysyłką)

* UWAGA - zamówienia dla 'Next Tether Activation Policy Description: 399 - UK Carphone Flex activation policy' będą skutkowały utratą kredytów - takie oznaczenie wskazuje na telefon nie aktywowany w sieci i jest traktowany jako 'zła sieć'

* Proszę nie zamawiać telefonów ulokowanych a potem zdjętych z czarnej listy O2, takie IMEI nei kwalifikują się jako 'czyste' na potrzeby odblokowania! Wynik sprawdzenia:
Blacklist Status: CLEAN
Blacklisted By: O2 (UK) LIMITED
Blacklisted Country: UNITED KINGDOM
Blacklisted On: 2015-0xxxxx
Removed By: O2 (UK) LIMITED
Removed On: 2015-0xxxxx
Removed Country: UNITED KINGDOM

* Zamówienie IMEI z innych sieci będzie skutkowało utratą wpłaty
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI lub IMEI z czarnej listy będzie skutkowało utratą wpłaty
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wyżej wymienionej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części wpłaty

* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

O2 UK service (only clean IMEI - please check before ordering)

* ATTENTION - orders for 'Next Tether Activation Policy Description: 399 - UK Carphone Flex activation policy' will result in loss of credits - that reading means the phone is unactivated and will be treated as 'wrong network'

* Please do not order IMEIs removed from O2 blacklist. They do not qualify as clean for the purpose of unlocking. Check result:
Blacklist Status: CLEAN
Blacklisted By: O2 (UK) LIMITED
Blacklisted Country: UNITED KINGDOM
Blacklisted On: 2015-0xxxxx
Removed By: O2 (UK) LIMITED
Removed On: 2015-0xxxxx
Removed Country: UNITED KINGDOM

* Orders for IMEI from other network will result in loss of credits
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong or blacklisted IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All phones must be from correct network and activated on this network
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits 
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK

Price
$110.00
Information

Delivery time: 1-5 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual