[OFF] JP NTT DoCoMo iPhone 7/7+ (wszystkie IMEI) [PREMIUM]

Description

Proszę przeczytać!

Serwis NTT DoCoMo Japonia (tylko czyste IMEI - proszę wykonać sprawdzenie przed wysyłką)

* Zamówienie IMEI z innych sieci będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI lub IMEI z czarnej listy będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wyżej wymienionej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytó
* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ

_________________________________________________________________________________
[ENGLISH]

Please read!

NTT DoCoMo Japan service (all IMEI)
 

* Orders for IMEI from other network will result in loss of credits
* Orders for unlocked IMEI will not be refunded
* Orders for wrong IMEI will result in loss of credits
* Orders, once processed, cannot be cancelled
* Unlocking can take longer than the time given in service description
* In case of order cancellation we refund credits in the account only, not money
* All phones must be from correct network and activated on this network
* All given times are for WORKING DAYS
* Orders not complying with the above will result in full or partial loss of credits 
* COMPLAINTS AND ORDER VERIFICATION - CLICK
 

Price
$400.00
Information

Delivery time: 1-25 dni

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual