[Nokia] (only listed models) - UNLOCK BY USB

Description

Proszę przeczytać!

Przed zamówieniem proszę zapoznać się dokładnie z instrukcją odblokowania i upewnić się że wybrany model znajduje się na liście obsługiwanych

* Odblokowanie należy wykonać dopiero po otrzymaniu odpowiedzi ze strony
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienie nieobsługiwanego modelu będzie skutkowało utratą kredytów
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów
* REKLAMACJE I WERYFIKACJA - KLIKNIJ


Lista obsługiwanych modeli i instrukcja odblokowania:


Nokia 105 (RM-1133, RM-1134, RM-1135)
Nokia 108 (RM-944, RM-945)
Nokia 130 (RM-1035, RM-1037)
Nokia 150 (RM-1187, RM-1188, RM-1190)
Nokia 215 (RM-1110, RM-1111)
Nokia 220 (RM-969, RM-970, RM-971)
Nokia 222 (RM-1136, RM-1137)
Nokia 225 (RM-1012, RM-1043)
Nokia 230 (RM-1172, RM-1173)

1. Proszę ściągnąć program kliencki Nokia unlocker - link
2. Należy zainstalować sterowniki z opcji programu klienckiego i upewnić się że telefon jest poprawnie wykrywany
3. Z listy wykrytych telefonów wybieramy odpowiednie urządzenie i potwierdzamy przyciskiem 'Unlock'
4. Podajemy otrzymany z serwera kod autoryzacyjny
5. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym ukończeniu odblokowania restartujemy telefon


LUMIA

Price
$28.00
Information

Delivery time: 1-12 hours

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Calculation

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual